KAART - AFBEELDINGEN  -
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
WONINGBOUW BICKERSEILAND
P. DE LEY, J. VAN DEN BOUT; P. DE LEY; GIROD & GROENEVELD, 1975-1982, Bickersgracht 204-218; Grote Bickersstraat, Amsterdam
Woningbouw Bickerseiland / Housing Bickerseiland ( P. de Ley, J. van den Bout; P. de Ley; Girod & Groeneveld )
© Jan Derwig
Na lange strijd tegen de oprukkende kantoorbouw krijgt de woonfunctie van het Bickerseiland definitief prioriteit met de bouw van 158 woningen die in twee vrijwel gesloten bouwblokken en twee randbebouwingen langs de Grote Bickersstraat zijn gesitueerd. De gevels bestaan uit ritmisch in- en uitspringende elementen met balkons en erkers. Eerder is De Ley betrokken bij een kleinschalige invulling aan de Bickersgracht. In dit project wordt, meer dan bij de latere nieuwbouw, aansluiting gezocht op de bestaande bouwvormen met mansardekappen en erkers.
Projecten: